Wysyłamy rozliczenie podatkowe z zagranicy

Wyjazd za granicę nie zwalnia podatników zobowiązanych do rozliczenia podatków w Polsce ze złożenia deklaracji PIT za rok podatkowy. Dotyczy to zarówno nierezydentów, jak i rezydentów podatkowych, którzy wybrali się poza granice Polski tylko czasowo, np. służbowych albo turystycznie.

Obowiązki rozliczeniowe rezydentów i nierezydentów

Osoby posiadające miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej  (polscy rezydenci podatkowi) mają obowiązek rozliczenia się z organem podatkowym ze wszystkich swoich zarobków osiągniętych zarówno w Polsce, jak i ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium kraju.

Osoby mające ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (nierezydentów), obowiązuje rozliczenie pit  jedynie z tytułu dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nierezydenci podatkowi nie zawsze muszą składać roczne rozliczenie podatkowe do polskiego urzędu skarbowego. Obowiązek rozliczenia pit nie dotyczy nierezydentów w przypadku, gdy podatek od ich polskich przychodów pobiera płatnik  w formie ryczałtu. Płatnik przesyła do urzędu skarbowego rozliczenie  podatku ryczałtowego od przychodów nierezydentów  na formularzu IFT-1/IFT-1R.

Sposoby przekazania deklaracji z zagranicy

Podatnicy przebywający za granicą zobowiązani do złożenia zeznań podatkowych mają kilka możliwości dostarczenia deklaracji do polskiego  urzędu skarbowego:

  • rozliczyć deklarację pit przez internet
  • wysłać za pośrednictwem zagranicznego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,
  • złożyć deklarację w polskim urzędzie konsularnym,
  • dokonać rozliczenia rocznego przez pełnomocnika

Przykładem podatników, którzy muszą rozliczać pit podczas przebywania za granicą mogą być osoby, które wyjechały (wyleciały) z  Polski w celach służbowych, z powodów rodzinnych lub na  wypoczynek..

Przestrzeganie ustawowych terminów

Dobrze jest mimo wyjazdu z Polski złożyć zeznania podatkowe w określonych ustawowo terminach. Opóźnienie jest zagrożone sankcją w postaci grzywny. Jedynie ważne powody niedostarczenia w terminie deklaracji mogą przekonać organ podatkowy do odstąpienia od kary. W takiej sytuacji trzeba złożyć tzw. “czynny żal”, czyli wyjaśnienie (na piśmie lub do protokołu) przyczyn  popełnienia wykroczenia skarbowego, z prośbą o zaniechanie ukarania z powodu podanych okoliczności.

Rozliczenie pit przez internet

Dla osób, które  przebywają w okresie rozliczeń podatkowych poza granicami Polski, najbardziej korzystnym rozwiązaniem na rozliczenie z polskim fiskusem jest złożenie pit online. Deklaracja elektroniczna wysłana z zagranicy spełnia wszystkie wymogi zeznania podatkowego wysyłanego i przekazywanego do polskiego systemu podatkowego.

Dostęp do internetu za granicą nie jest problemem, a  system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Pit online można więc wysłać z dowolnego miejsca na świecie. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na portalu https://www.pitax.pl/pit-online/. Godzina rozliczenia pit online też jest dowolna, gdyż system e-Deklaracje jest dostępny przez 24 godziny.. W wypełnianiu pit przez internet pomocne są programy do rozliczania pit, które nie tylko wykonują obliczenia matematyczne po wprowadzeniu danych, ale też umieszczają je w odpowiednich rubrykach formularzy, pomagają poprawnie rozliczyć ulgi podatkowe, dołączają do zeznania wymagane załączniki.  Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania prawa podatkowego lub spraw technicznych zw. z wysłaniem deklaracji, możemy skorzystać bazy wiedzy lub zadzwonić na infolinię KIP.

Podpis pod zeznaniem i wysyłka

Wypełnione formularze podatkowe należy podpisać. Do podpisania deklaracji pit online służy kwalifikowany podpis elektroniczny albo zestaw danych autoryzujących. Podpis elektroniczny wymagany jest od pełnomocników, natomiast własną deklarację można podpisać podając dane weryfikujące podatnika, jakimi są: identyfikator podatkowy, imię, nazwisko, dzień, miesiąc i rok  urodzenia, adres zamieszkania oraz kwota przychodu podana w dowolnej deklaracji pit w poprzednim roku (w przypadku nieskładania pit w ubiegłym roku, wpisujemy zero). Jeśli popełnimy pomyłkę w danych autoryzujących,  nie wyślemy zeznania online. Po poprawieniu błędu wyświetli się kod 200 oznaczający status poprawności. Możemy wtedy pobrać UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Za datę złożenia deklaracji pit online uznaje się datę pomyślnego wprowadzenia jej do systemu e-Deklaracje i wygenerowania Urzędowego Poświadczenie Odbioru. UPO jest dowodem na to, że  pit online został złożony poprawnie.

Inne sposoby przesyłania deklaracji

Jeśli wybierzemy inny sposób przesłania deklaracji z zagranicy,  zachowanie terminu może być trudniejsze.

Aktualnie obowiązują  przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Są one korzystniejsze dla podatników niż obowiązujące wcześniej.

Zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy polega na tym, że uznaje się zachowanie terminu w przypadku nadania listu poleconego z pitem nie tylko w polskiej placówce pocztowej i polskim urzędzie konsularnym, ale też na poczcie w innym państwie Unii Europejskiej, a jeśli przesyłka polecona jest wysłana z kraju spoza UE, istotna jest data otrzymania jej przez pocztę polską od operatora zagranicznego. przed upływem terminu.

Natomiast przesyłki wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich (DPD, DHL, FEDEX i in.) muszą dotrzeć do urzędu skarbowego przed upływem terminu, gdyż w tym przypadku nie liczy się data wysyłki, lecz dopiero dostarczenia do właściwego urzędu. Sytuacja może być korzystniejsza dla podatnika, jeżeli zgodnie z przepisami kraju wysyłki firmy te uznawane są za operatorów świadczących pocztowe usługi powszechne. Wtedy daty są traktowane jak przy wysyłce pocztą.
Złożenie  deklaracji pit online przez podatnika przebywającego za granicą wydaje się w tej sytuacji najkorzystniejsze zarówno ze względu na łatwość zachowania ustawowego terminu, jak i samego wypełnienia formularzy z pomocą programu.

pit-28