Bezpieczna podróż: co robić, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia?

Nagłe i nieprzewidziane zdarzenie skutecznie odbiera chęć kontynuowania urlopu albo całkowicie to uniemożliwia. Kradzieże, choroba, nieszczęśliwy wypadek mogą spotkać każdego. Odpowiedzialny turysta dba o swoje bezpieczeństwo i doskonale wie, jak się ubezpieczać.

Dlaczego warto wykupić polisę turystyczną?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe. Ochroni ono turystę przed skutkami zgubienia i zniszczenia bagażu, umożliwi również łatwy dostęp do lekarza za granicą. Polisa zapewni także zwrot kosztów w razie odwołania przelotu lub noclegu z powodu choroby bądź innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Jak się ubezpieczyć?

Obecnie na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi działalność około kilkadziesiąt podmiotów. Można kupić polisę u pośrednika, przez telefon lub internet. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia kupienie polisy online – w ten sposób można np. wykupić ubezpieczenie turystyczne oferowane przez Signal Iduna. W razie wątpliwości można zawsze poprosić o wyjaśnienie i pomoc ze strony konsultanta. Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez agencje można podzielić na indywidualne i grupowe. Pierwszy typ jest przeznaczony dla osób podróżujących samodzielnie, polisy grupowe umożliwiają ubezpieczenie rodziny. Charakterystyczną cechą ubezpieczenia turystycznego jest konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty oraz możliwość zawarcia umowy wyłącznie na okres trwania urlopu.

Zgłoszenie szkody

Turysta powinien dysponować potwierdzeniem zawarcia umowy i numerem polisy oraz posiadać numer infolinii ubezpieczyciela. Niektórzy ubezpieczyciele wysyłają potwierdzenie zawarcia umowy za pomocą SMS. W treści wiadomości znajduje się wówczas numer polisy – wymienione informacje są niezbędne do skutecznego zgłoszenia szkody. Można zgłosić ją telefonicznie. Większość podmiotów działających w Polsce to część europejskich towarzystw ubezpieczeniowych, dzięki czemu turysta ma pewność, że otrzyma pomoc zarówno podczas podróży w Polsce, jak i za granicą.

Przed wyjazdem warto zasięgnąć informacji na temat procedury zgłaszania szkody stosowanej przez ubezpieczyciela i wymaganych dokumentów. Jedną z jej form jest zgłoszenie telefoniczne, które umożliwia otrzymanie natychmiastowej pomocy za granicą, a dodatkowo ułatwia uzyskanie informacji na temat tego, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek medycznego lub posterunku policji. Poszkodowany turysta może zgłosić szkody również po powrocie do kraju

Malediwy